Kłos Sp z o.o.

Poznaj nas

Kłos sp. z o.o. jest firmą społeczną założoną przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. 

Początki jej działalności należy datować na 2006 rok. Jej uruchomienie stało się możliwe dzięki środkom pozyskanym przez TPN w ramach PIW EQUAL. 

Głównym celem działalności jest realizacja misji społecznej zapisanej w akcie założycielskim spółki, tj. tworzenie miejsc pracy i rehabilitacji społeczno-zawodowej dla osób wykluczonych, zwłaszcza osób chorujących psychicznie. 

Spółka oferuje usługi gastronomiczne, szkoleniowe oraz rekreacyjne, a jej siedziba znajduje się w Jedliczu A na terenie zalesionym, na łódzkim szlaku konnym, stanowiącym miejsce wypoczynku dla osób z aglomeracji łódzkiej.

Obiekt jest zlokalizowany 7 km od granic  Łodzi, między Aleksandrowem a Ozorkowem, ok. 1 km od trasy Zgierz-Aleksandrów. W pobliżu znajduje się rezerwat przyrody „Grądy nad Lindą”, a wokół rozciąga się kompleks Lasów Grotnickich.

Położenie daje olbrzymie możliwości spacerów, przeprowadzania gier terenowych i czynnej rekreacji w bezpiecznym, czystym ekologicznie otoczeniu, z dala od zgiełku miasta.

KŁOS Sp. Z o.o. należy do organizacji Europejskich Firm Społecznych CEFEC ( międzynarodowego stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli zrzeszającego 44 członków z 20 krajów Europy oraz z Japonii). 

Co roku nasz firma aktywnie uczestniczy w Tragach Ekonomii Społecznej prezentując swojego usługi oraz promując zatrudnianie osób chorujących psychicznie. 

Ponadto angażujemy się w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, jak i w realizację programu Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi, mający na celu przeciwdziałanie stygmatyzowaniu i dyskryminacji osób chorych psychicznie. 

Od 2017 jesteśmy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.