Reorientacja działalności

„KŁOS” Sp. Z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn.: „Reorientacja działalności”.

Dofinansowania z UE: 183 000,00 zł

Projekt pt.: „Reorientacja działalności” realizowany jest przez „KŁOS” Sp. Zo.o. w okresie  13.11.2023r.- 31.10.2024r. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Unii Europejskiej w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie dwóch nowych usług, co wzmocni odporność PES na zmiany zachodzące na rynku. Projekt składa się z trzech filarów tj. zakupu sprzętu niezbędnego do wprowadzenia nowej oferty, szkolenie kadry w zakresie szkoleń online i social media, a także z promocji firmy społecznej „KŁOS”.